, kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika , posėdžiai , rašyba
Priimtas nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“...
, kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika , posėdžiai
Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...
, kalbos politika , leksika , posėdžiai
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.
, leksika , posėdžiai , rašyba , vardai ir pavardės , žodžių daryba
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.
, leksika , posėdžiai , vietovardžiai , žodžių daryba
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...
, kompiuterija , leksika , posėdžiai , sintaksė , svetimvardžiai
Iš dalies pakeisti nutarimai dėl valstybių ir sostinių pavadinimų, aprobuoti du žodynai ir terminų standartas, kt.
, kalbos politika , posėdžiai
„Tauta, kuri neskaito, nerašo ir nekuria, neturi pasaulyje prasmės“ (V. Mykolaitis-Putinas). Kalbos komisijos neeilinis lapkričio 28 d. posėdis surengtas kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu ir vyko Seimo rūmuose...
, kalbos politika , posėdžiai
Komisijos nariai palankiai įvertino darbo grupės parengtą ir patobulintą Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
, kalbos politika , posėdžiai , svetimvardžiai , vietovardžiai
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.