Spausdinti
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.

Kalbos komisijos rugsėjo 26 d. posėdyje aptartas Seimo įpareigojimas nustatyti vieną svetimvardžių vartojimo mokslinėje literatūroje, informaciniuose leidiniuose bei specialiuose tekstuose būdą. NUTARTA pirmiausia atlikti sociologinę apklausą, kuri padėtų išsiaiškinti įvairių visuomenės grupių požiūrį į kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių rašymą.

Šiame posėdyje komisija taip pat
patvirtino Kalbos programų vykdymo tvarką,
Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatus,
sudarė laikiną Tradicinių ir labiau paplitusių pasaulio vietovardžių pakomisę.

(Parengė Aistė Pangonytė)