Spausdinti

   2019 m. gruodžio 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti nutarimus ir protokolinius nutarimus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

   Darbotvarkė


1. Eglės Steponėnienės, Dainos Šiekštelytės-Valkerienės „Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės žodyno“ projekto vertinimas.
2. Terminų banko terminų straipsnių rinkinių svarstymas ir aprobavimas.
3. Protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ projekto svarstymas (žr. Nutarimai/Projektai).
4. Protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“ projekto svarstymas.
5. Protokolinio nutarimo „Dėl rekomendacijos „Dėl moterų pavardžių kirčiavimo“ projekto svarstymas (žr. Nutarimai/Projektai).
6. Protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ projekto svarstymas.
7. Nutarimų dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimo „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ pakeitimo ir ištaisymo projektų svarstymas (žr. Nutarimai/Projektai).
8. Leidinio „Lietuvių kalbos skyryba: taisyklės, komentarai, patarimai“ rankraščio svarstymas.
9. Kiti klausimai.