Spausdinti
   Devintajame Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.
   2019 metų gruodžio 19 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
priimtas:
• protokolinis nutarimas Nr. PN-10 (k-24) „Dėl rekomendacijos „Dėl moterų pavardžių kirčiavimo“;
 
įvertinti ir aprobuoti 32 terminų straipsnių rinkiniai (iš viso – 301 termino straipsnis). Rinkinius pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 3381;
•Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Nr. 3404, 3443, 3731, 3736, 3759;
•Energetikos ministerija – Nr. 3439, 3442, 3728;
•Finansų ministerija – Nr. 3391;
•Kultūros ministerija – Nr. 3721;
•Lietuvos bankas – Nr. 3417, 3419;
•Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – Nr. 3744, 3757;
•Ryšių reguliavimo tarnyba – Nr. 3397;
•Susisiekimo ministerija – Nr. 3756;
•Sveikatos apsaugos ministerija – Nr. 3437, 3440, 3739, 3740, 3741, 3742, 3747, 3750, 3751, 3753;
•Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – Nr. 3410, 3738;
•Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – Nr. 3435;
•Vidaus reikalų ministerija – Nr. 3727;
•Žemės ūkio ministerija – Nr. 3730;

sudaryta Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2021–2027 m. gairių projekto rengimo darbo grupė: doc. dr. Andrius Utka (darbo grupės vadovas), Aušra Kumetaitienė, doc. dr. Darius Amilevičius, dr. Audrius Valotka, doc. dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Rita Miliūnaitė, Giedrius Kurauskas, prof. dr. Tomas Krilavičius, Danguolė Kalinauskaitė, Justina Mandravickaitė.