Spausdinti
Devintajame 2013 metais Kalbos komisijos posėdyje nutarta oficialesnį trumpąjį valstybės pavadinimą „Nyderlandai“ teikti pirma tradicinio „Olandija“, taip pat „Jungtinė Karalystė“ pirma tradicinio „Didžioji Britanija“, greta valstybės gyventojų pavadinimo „olandai“ įrašytas pavadinimas „nyderlandiečiai“; protokoliniu nutarimu patvirtinta Dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (O–P) rekomendacija; teigiamai įvertintas S. A. Ratauto, E. Strazdienės, A. Gulbinienės „Aiškinamasis aprangos terminų žodynas“, LST EN ISO 7998 „Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas“ lietuviškų terminų straipsniai; sutarta, kad žodis „kaštai“ gali būti vartojamas kaip ekonomikos ir valdymo apskaitos terminas...

 
     2013 m. gruodžio 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje

priimta:

aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 98 terminų straipsniai):

  • Aplinkos ministerijos – Nr. 1965, 1967 (34 t. str.),
  • Energetikos ministerijos – Nr. 1669 (11 t. str.),
  • Finansų ministerijos – Nr. 1985, 1989, 1990 (16 t. str.),
  • Lietuvos banko – Nr. 1972 (3 t. str.),
  • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1851 (25 t. str.),
  • Teisingumo ministerijos – Nr. 1831, 2000 (9 t. str.);

teigiamai įvertinti:

  • S. A. Ratauto, E. Strazdienės, A. Gulbinienės „Aiškinamasis aprangos terminų žodynas“,
  • Lietuvos standarto LST EN ISO 7998 „Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas“ lietuviškų terminų straipsniai.

     Atsižvelgus į Finansų ministerijos, Lietuvos banko, ekonomikos ekspertų argumentus sutarta, kad žodis kaštai gali būti vartojamas kaip ekonomikos ir valdymo apskaitos terminas. Pabrėžtina, kad tai nėra buhalterinės apskaitos terminas – šios srities dokumentuose vartotini įprasti terminai sąnaudos, išlaidos, savikaina. Taip pat žodis kaštai nevartotinas kainos reikšme.