Spausdinti
Šiame komisijos posėdyje apsvarstyti du žodynai, nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai, priimta rekomendacija „Dėl Tarmių (šnektų) žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“, kt.

Gruodžio 21 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimta rekomendacija „Dėl tarmių (šnektų) žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“ Nr. R-3 (žr. PROGRAMOS/ Žodynų reikalavimai);

įvertinti L. Jovaišos „Enciklopedinis edukologijos žodynas“ („Gimtasis žodis“) ir „Iliustruotas architektūros istorijos žodynas“ (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas);

aprobuota:

 • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 262):
  • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 612, 615, 618, 635, 640,
  • Finansų ministerijos – Nr. 577, 592, 595, 616, 623, 624, 634, 637, 639,
  • Aplinkos ministerijos – Nr. 554, 560,
  • Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – Nr. 394, 631,
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – Nr. 103, 490, 510, 568, 576, 600,  
 • standartų terminai:
  • Lietuvos standarto LST EN ISO 10360-1+AC „Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Koordinačių matavimo mašinų (KMM) priėmimo ir pakartotinio tikrinimo bandymai. 1 dalis. Aiškinamasis žodynas (ISO 10360-1:2000)“ terminai,
  • anksčiau aprobuotų standartų LST EN 923 „Klijai. Terminai ir apibrėžtys“ ir LST ISO 11145:2006 „Optika. Lazeriai ir lazerinė įranga. Aiškinamasis žodynas ir simboliai“ papildomi terminai

Parengė Regina Dobelienė

 

.