Spausdinti
Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...

2003 m. gruodžio 4 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuotas „Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas“ (parengė V. Valiukėnas, R. Sabaliauskaitė, J. Gabijūnienė) – įvertintas pirmuoju Terminų žodynų aprobavimo taisyklėse nurodytu lygiu: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“;

patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacija „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ (žr. Nutarimai/ Tartis ir kirčiavimas);  

pritarta Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programos projektui (rengė Programų skyriaus ved. Vilija Ragaišienė). 2005 m. bus baigta vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo programa, taigi tolesnis lietuvių kalbos puoselėjimo – jos tyrimų, norminimo, išteklių gausinimo, tvarkybos, sklaidos, mokymosi tobulinimo – procesas bus grindžiamas naujuoju strateginiu dokumentu.

Parengė Regina Dobelienė