Spausdinti

   2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, apsvarstyti leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ pataisyto varianto 1–8 skyrius ir kt.

Darbotvarkė
1. Valstybės pavadinimo variantų Sakartvelas, Gruzija svarstymas.
2. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.
3. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 1–8 skyrių pataisyto varianto svarstymas.
4. Kiti klausimai.