Spausdinti

   2019 m. lapkričio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti terminų standartą, protokolinį nutarimą dėl kai kurių samanų lietuviškų pavadinimų, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti moterų tradicinių pavardžių kirčiavimą ir kt.

 

Darbotvarkė


1. Lietuvos standarto LST EN ISO 13943:2017 „Gaisrinė sauga. Aiškinamasis žodynas“ (ISO 13643:2017) projekto terminų ir apibrėžčių vertinimas.
2. Terminų banko terminų straipsnių rinkinių svarstymas ir aprobavimas.
3. Protokolinio nutarimo „Dėl rekomendacijos „Dėl kai kurių samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) lietuviškų pavadinimų“ projekto svarstymas ir priėmimas.
4. Nutarimo „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ projekto (žr. Projektai) svarstymas ir tvirtinimas.
5. Rekomendacijos „Dėl moterų tradicinių pavardžių kirčiavimo“ projekto (žr. Projektaisvarstymas ir tvirtinimas.
6. Projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (vadovė L. Vilkienė) pristatymas.
7. Kiti klausimai.