Spausdinti
   Aštuntajame Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, pritarta pakomisės planams, apsvarstytas protokolinis nutarimas ir kt.
   2018 metų gruodžio 13 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
priimtas:
 
įvertinta ir aprobuota 18 terminų straipsnių rinkinių (117 terminų straipsnių). Rinkinius pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 2756, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205;
•Finansų ministerija – Nr. 3211, 3225;
•Krašto apsaugos ministerija – Nr. 3223, 3224;
•Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – Nr. 3229;
•Radiacinės saugos centras – Nr. 3130, 3217;
•Susisiekimo ministerija – Nr. 3132, 3149, 3215;
•Sveikatos apsaugos ministerija – Nr. 3214;
•Žemės ūkio ministerija – Nr. 3221;
 
diskutuota administracinės atsakomybės už kalbos normų nesilaikymą klausimais – koks galėtų būti kalbos priežiūros modelis. Diskusija bus tęsiama kituose posėdžiuose.