Spausdinti
Gruodžio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje patvirtinti Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildiniai – 40 japonybių, Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimas (Bardėnai, Bardinai), nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai...


2014 m. gruodžio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje:

priimta:

aprobuotas 21 terminų str. rinkinys, 158 terminų straipsniai:

  • Aplinkos ministerijos – Nr. 2144;
  • Energetikos ministerijos – Nr. 2226;
  • Finansų ministerijos – Nr. 2102, 2179, 2202, 2207, 2229;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 2064, 2156;
  • Teisingumo ministerijos – Nr. 2194, 2214, 2173, 2231;
  • Ūkio ministerijos – Nr. 2208, 2210;
  • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos – Nr. 2068, 2069, 2073;
  • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 2162, 2204, 2205.

Komisijos nariai supažindinti su Kalbos komisijos atlikto tyrimo – valstybinėse Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose 2013 metais apgintų 1068 magistro darbų kalbos taisyklingumo vertinimo – rezultatais. Nutarta kartu su Lietuvos universitetų rektorių konferencija kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją – siūlyti stiprinti sisteminį lietuvių kalbos mokymą ir suteikti bendrojo ugdymo mokyklų absolventams reikiamus lietuvių kalbos pagrindus.