Spausdinti
Šiame posėdyje aprobuotas 2-asis „Fizikos terminų žodyno“ leidimas, dešimt terminų straipsnių, patvirtinti Lietuvos vietovardžių sąrašo (patvirtinto 63-iuoju nutarimu) pakeitimai...

2006 m. lapkričio 9 d. Kalbos komisijos posėdyje:

patvirtintas nutarimas „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI/ Sąrašas);  

aprobuota:

  • „Fizikos terminų žodynas“ (2-asis papildytas leidimas; rengėjai – V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, J. P. Žilinskas),
  • terminų straipsnių rinkiniai: Žemės ūkio ministerijos – Nr. 295, 567, 591, 601, 604, 606, Finansų ministerijos – Nr. 607, 619, Užsienio reikalų ministerijos – Nr. 549, Aplinkos ministerijos – Nr. 555 (iš viso 10 terminų straipsnių rinkinių),
  • Lietuvos standarto LST ISO 14035-1+AC „Fejerverkų gaminiai. 1 dalis. Terminija“ terminai.

Parengė Regina Dobelienė