Spausdinti
Vadovaudamasi kalbos pastovumo principu Kalbos komisija nepritarė Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos siūlymui pavadinimus „Suvalkija“, „suvalkietis “ pakeisti į „Sūduva“, „sūduvis“.

2005 m. gruodžio 15 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuota:

 • „Dekoratyvinių augalų vardynas“ (sudarė A. Grigas, I. Grigienė, D. Kisielienė)
 • 24 terminų straipsnių rinkiniai (beveik 300 terminų), kuriuos pateikė Žemės ūkio, Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Draudimo priežiūros komisija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šie terminai papildys Lietuvos Respublikos terminų banką;
 • Lietuvos standartai:
  • „Naftos pramonė. 5 dalis. Transportavimas, laikymas, paskirstymas“
  • „Krovinių padėklai. Terminai ir apibrėžtys“
  • „Neardomieji bandymai. Terminija. 1 dalis. Bendrieji terminai“
  • „Neardomieji bandymai. Terminija. 2 dalis. Bendrieji neardomųjų bandymų metodų terminai“

nutarta sudaryti darbo grupę Taikomosios kalbotyros plėtros programai parengti;

Etninės kultūros globos tarybos prašymu apsvarstytas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos siūlymas pavadinimus Suvalkija, suvalkietis pakeisti į Sūduva, sūduvis. Kalbos komisija, vadovaudamasi kalbos pastovumo principu, nepritarė siūlymui keisti vartosenoje jau įsigalėjusius pavadinimus.

Parengė Regina Dobelienė