Spausdinti
Priimta rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“, apsvarstytas „Kalbos patarimų“ leksikos skolinių sąrašas.

2004 m. gruodžio 2 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimta rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ Nr. 14 (R-2);

apsvarstytas „Kalbos patarimų“ dalies „Leksika: skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai)“ projektas (sudarė doc. dr. D. Mikulėnienė). Komisijos nariai diskutavo dėl svetimybių ir tarptautinių žodžių sąrašo sudarymo principų, pateikė siūlymų, kaip jį gerinti;

aprobuota:

  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai;
  • Lietuvos standartai „Miško apsauga. 3 dalis. Vabzdžiai miško kenkėjai. Terminai ir apibrėžtys“, „Miškotyra. Miško medžių genetika ir selekcija. Terminai ir apibrėžtys“, „Miškotyra. Miško apsauga. 2 dalis. Miško ligos. Terminai ir apibrėžtys“, „Natūralios medienos skydai. Klasifikacija ir terminija“, „Ergonomikos principai, susiję su protinio darbo krūviu. 1 dalis. Bendrieji terminai ir apibrėžtys“, „Techniniai gaminių dokumentai. Terminai ir apibrėžtys. 2 dalis. Projekcijų metodų terminai“.

Parengė Regina Dobelienė