Spausdinti
Iš dalies pakeisti nutarimai dėl valstybių ir sostinių pavadinimų, aprobuoti du žodynai ir terminų standartas, kt.

Gruodžio 24 d. Komisijos posėdyje

1. priimtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. 4 (84) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“;
2. priimtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. 5 (85) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m.nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“pakeitimo“;

3. pritarta Jungtinės Karalystės grafysčių (istor.), JAV valstijų ir VFR žemių pavadinimams (tikslintinas vietovardžių Arma, Tironas, Arkanzasas kirčiavimas);

4. aprobuotas V. Žalkausko „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“ (Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja);
5. aprobuotas „Enciklopedinio hidrogeologijos terminų žodynas“, ats. red. V. Juodkazis (Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja);
6. aprobuotas Lietuvos standartas „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“;

7. apsvarstyta „Kalbos patarimų“ 3-iojo leidimo dalis LINKSNIAI, pateikta pastabų ir siūlymų.

Parengė Aistė Pangonytė