Spausdinti

  2021 m. gegužės 27 d.  nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas ir protokolinio nutarimo pakeitimasaprobuoti teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

 

2021 gegužės 27 d. posėdyje:

priimta:

 pritarta:

 • Projektų pakomisės siūlymui netenkinti paraiškų vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę;
 • konkurso vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę skelbimo projektui;
 • Lietuvių kalbos instituto prašymams leisti koreguoti vykdomų projektų darbo grupių sudėtį;
 • siūlymui į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisę įtraukti narę Anželiką Gaidienę;

aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių (30 terminų straipsnių):

 • Energetikos ministerijos – Nr. 4043, 4044;
 • Finansų ministerijos – Nr. 4050, 4052;
 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos – Nr. 4042;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 4034, 4035, 4048;
 • Teisingumo ministerijos – Nr. 4019;
 • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos – Nr. 3940;

kaip teiktini įvertinti 288  Vilniaus universiteto vadovėlių terminų straipsniai:

 • pagal Egidijus Biko vadovėlį „Finansų rinkos ir depozitinės institucijos“ parengto terminų str. rinkinio Nr. 4032;
 • pagal vadovėlį „Makroekonomika“ parengto terminų str. rinkinio Nr. 4016;
 • pagal vadovėlį „Mikroekonomika“ parengto terminų str. rinkinio Nr. 4029.