Spausdinti

   2019 m. rugsėjo 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinį nutarimą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti valstybinės kalbos mokymo kursų suaugusiems kitakalbiams organizavimą ir kt.

Darbotvarkė 

1. Protokolinio nutarimo „Dėl rekomendacijos „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų induočių augalų rūšių pavadinimų“ projekto svarstymas ir priėmimas.
2. Terminų banko terminų straipsnių rinkinių svarstymas ir aprobavimas.
3. Termino eksperimentinė plėtra apibrėžties svarstymas.
4. Valstybinės kalbos mokymo kursų suaugusiems kitakalbiams organizavimas: patirtis ir problemos.
5. Kiti klausimai.