Spausdinti
   2018 m. lapkričio 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama įvertinti vieną terminų žodyną, aprobuoti keletą terminų straipsnių rinkinių, svarstyti nutarimo ir protokolinio nutarimo (rekomendacijos dėl kai kurių vabzdžių lietuviškų pavadinimų) projektus ir kt.
 
Darbotvarkė 
 
1. Albino Bagdono, Remigijaus Bliumo „Aiškinamojo psichologijos terminų žodyno“ rankraščio svarstymas ir vertinimas.
4. Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinių svarstymas ir aprobavimas.
5. Diskusija dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo.
6. Kiti dalykai.