Spausdinti
2013 m. spalio 24 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtos nutarimų pataisos dėl kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir dėl naujo Šri Lankos sostinės pavadinimo, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (L–N)“, teigiamai įvertintas „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“, aprobuoti nauji Terminų straipsnių rinkiniai...

Spalio 24 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimti nutarimai:

  • nutarimas Nr. N-11 (147) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“. Į nutarimu Nr. 60 patvirtintų Rašybos ir skyrybos nuostatų 3.2 punktą įtraukta dar viena – oficialių dokumentų – sritis, kurioje gali būti vartojamos autentiškos kitų kalbų asmenvardžių formos;
  • nutarimas Nr. N-12 (148) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“;
  • protokolinis nutarimas Nr. PN-14 „Dėl rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (L–N)“;

įvertintas A. H. Barkausko, J. Gydo, G. Keturakio, A. Kajalavičiaus, B. Papreckio, R. Vingelienės „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“ (trečiasis pataisytas ir papildytas leidimas);

aprobuota 14 terminų straipsnių rinkinių (iš viso101 terminų straipsnis):

Aplinkos ministerijos – Nr. 1647, 1649, 1847, 1848 (23 t. str.),
Finansų ministerijos – Nr. 743, 1521, 1849 (22 t. str.),
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nr. 1827, 1961 (17 t. str.),
Susisiekimo ministerijos – Nr. 1973 (1 t. str.),
Ūkio ministerijos – Nr. 1832 (9 t. str.),
Užsienio reikalų ministerijos – Nr. 1589 (11 t. str.),
Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1828, 1960 (18 t. str.).

     Kalbos komisijai pristatytas Kalbos technologijų pakomisės parengtas Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairių projektas.