Spausdinti
, posėdžiai
Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti trijų Lietuvos standartų terminų straipsniai, pluoštas teisės aktų terminų, apsvarstyti pakomisių darbo planai.

Gruodžio 20 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimta:
• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-5 „Dėl rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (A–B)“;

įvertinti:
• lietuviški terminų straipsniai šių Lietuvos terminų standartų:

 • „Takiosios medžiagos tekėjimo vamzdynais matavimas. Aiškinamasis žodynas ir simboliai“,
 • „Kietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“,
 • „Ekspozicija darbo vietoje. Terminija“ ;

• 19 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 186 terminų straipsniai):

 • Energetikos ministerijos – Nr. 1313,
 • Finansų ministerijos – Nr. 1679, 1694, 1703,
 • Krašto apsaugos ministerijos – Nr. 1700,
 • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1687, 1714,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 1678, 1681,
 • Švietimo ir mokslo ministerijos – Nr. 1707, 1708,
 • Teisingumo ministerijos – Nr. 1686, 1706,
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – Nr. 1651,
 • Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos – Nr. 1553, 1720,
 • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1701,1713, 1718;

Apsvarstyti Kalbos komisijos pakomisių ateinančių metų darbo planai.

Parengė Regina Dobelienė