Spausdinti
Septintajame Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas dėl Šv. Elenos Salos ilgojo pavadinimo liet. varianto pakeitimo, du protokoliniai nutarimai dėl kirčiavimo – veik. r. es. l. vyr. g. dalyvių trumpųjų vardininko formų (kaip „esąs“, „esą“) ir dėl kirčiavimo variantų (gretybių) vartojimo, patvirtintas Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašas...

Gruodžio 9 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimta

nutarimas Nr. N-4 (121) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ pakeitimo“;

protokolinis nutarimas Nr. PN-7 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“;

protokolinis nutarimas Nr. PN-8 „Dėl rekomendacijos „Dėl veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių vyriškosios giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko trumpųjų formų kirčiavimo“;

protokolinis nutarimas Nr. PN-9 „Dėl kirčiavimo variantų vartojimo“;

protokolinis nutarimas Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“;

įvertinti

terminų straipsnių rinkiniai (148 terminų straipsniai):

  • Aplinkos ministerijos – Nr. 1260, 1261,
  • Finansų ministerijos − Nr. 1320,
  • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1207,
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nr. 1326, 1358,
  • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1149, 1299, 1337, 1338, 1340, 1352,
  • Policijos departamento − 1348.

svarstyta

prof. J. Palionio prašymas apsvarstyti jo ir kolegų profesorių V. Ambrazo, V. Drotvino, B. Jasiūnaitės, V. Kardelio, R. Koženiauskienės, B. Stundžios, H. Zabulio, G. Blažienės V. Žuko, advokato K. Lipeikos kreipimasis „Ar ilgai dar kraipysime Mykolo Römerio pavardę?“
Kreipimosi autoriai reikalavo, kad pavadinime Mykolo Romerio universitetas būtų vartojama autentiška žymaus Lietuvos mokslininko, konstitucinės teisės specialisto pavardės forma Römeris, o ne iškreipta Romeris. (Dar galėtų būti sulietuvinta, t. y. adaptuota, forma – Rėmeris, plg. Mykolo Rėmerio g. Vilniuje.)
Kalbos komisijos nuomone, tai teisinis klausimas, sprendimą dėl universiteto pavadinimo priima steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas.

Parengė Regina Dobelienė