Spausdinti
Šiame posėdyje pristatyti sociologinio tyrimo „Kalba darbe“ rezultatai, patvirtinti sostinių pavadinimų sąrašo pakeitimai: vietoj pavadinimo Rangūnas įrašytas Neipidas, pakeista pavadinimo Palikiras rašyba – Palikyras ir kt.

2007 m. lapkričio 8 d. Kalbos komisijos posėdyje:

  • priimtas nutarimas Nr. N-3 (112) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI/ Sąrašas);
  • aprobuoti:
    • terminų straipsnių rinkiniai (Žemės ūkio ministerijos − Nr. 146, 651, 691, 699, 527, 707, 770, 778, 784, 800, 802 (iš viso 261 termino straipsnis), Finansų ministerijos − Nr. 726, 728, 729, 754, 764, 787, 797, 799, 798, 801 (iš viso 68 terminų straipsniai).
    • Lietuvos standarto „Statistika. Terminai, apibrėžtys ir simboliai. 3 dalis. Eksperimentų planavimas“ terminai;
  • pateikta informacija apie Kalbos komisijos užsakymu atliktą sociologinį tyrimą „Kalba darbe“ (santrauka pridedama, žr. po antrašte, išsamesni tyrimo duomenys bus paskelbti vėliau).
  • Kalbos inspekcija paprašyta atkreipti dėmesį į Kalbos komisijos nutarimų „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ ir „Dėl pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ vykdymą ir pateikti siūlymų dėl galimo nutarimų tikslinimo;
  • Komisija įpareigojo Vardyno pakomisę apsvarstyti keičiamų geležinkelio stočių, kaip gyvenamųjų vietovių, pavadinimų darybos būdus.

Parengė Jūratė Palionytė