Spausdinti
Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.

2006 m. rugsėjo 28 d. Kalbos komisijos posėdyje:

patvirtinti nutarimai:

priimta:

rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“ Nr. R-2 (r-3)

papildyta:

Vardyno,Terminologijos ir Vadovėlių pakomisės papildytos naujomis narėmis:

  • į Vardyno pakomisę įtrauktos A. Ragauskaitė, R. Trakymienė ir D. Sinkevičiūtė, jai vadovaus naujas pirmininkas A. Račis;
  • į Terminologijos pakomisę įtrauktos A. Bangaitienė ir V. Butkevičienė;
  • į Vadovėlių – V. Salienė (naujoji pakomisės pirmininkė)

įvertinta:

teigiamai įvertinti aiškinamojo žodynėlio „Vadovai ir vadybininkai“ papildymai

aprobuoti:

terminų straipsnių rinkiniai (Aplinkos, Finansų ir Žemės ūkio ministerijų), iš viso per 300 terminų straipsnių;

Lietuvos standartų terminai:

  • LST ISO 11074-1 „Dirvožemio kokybė. Terminija. 1 dalis. Dirvožemio taršos ir apsaugos terminai ir apibrėžtys“
  • LST EN 10052 „Ketaus ir plieno gaminių terminio apdorojimo terminų žodynas“
  • LST EN 12258-1 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Terminai ir apibrėžtys. 1 dalis. Bendrieji terminai“

Parengė Regina Dobelienė