Spausdinti
Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

2005 m. lapkričio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje:

pavesta Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimą koordinuoti Programų koordinavimo tarybai (prof. habil. dr. E. Jakaitienė, dr. A. Kaulakienė, prof. habil. dr. A. Pakerys, prof. habil. dr. A. Rosinas, prof. habil. dr. A. Smilgevičius, prof. habil. dr. B. Stundžia, doc. dr. V. Žilinskienė);

patvirtinta:

 • Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006-2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (pridedama)
 • Laikinoji skyrybos pakomisė ir Laikinoji žodžių sandaros pakomisė (žr. APIE MUS/ Struktūra/ Pakomisės)
 • rekomendacijos „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ ir „Dėl kai kurių tarnybinių ir ekspresinių kalbos dalių kirčiavimo“ (žr. NUTARIMAI/ Tartis ir kirčiavimas: 16-oji ir 17-oji rekomendacijos);

aprobuota:

 • dešimt terminų straipsnių rinkinių, kuriuos pateikė Žemės ūkio ministerija (Nr. 211, 227, 233, 237, 238), Aplinkos ministerija (Nr. 212, 215, 239, 255) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Nr.10). Šie įvairių teisės aktų terminai papildys Lietuvos Respublikos terminų banką,
 • žodynai:
  • NATO terminų aiškinamasis žodynas (atsak. red. J. Norgėla)
  • Žuvų pavadinimų žodynas (sudarė J. Virbickas)
 • Lietuvos standartai:
  • „Techniniai gaminių dokumentai. Spyruoklės. 3 dalis. Terminai ir apibrėžtys“
  • „Izoliaciniai ugniai atsparūs gaminiai. 1 dalis. Keraminio pluošto gaminių terminija“.

Parengė Regina Dobelienė