Spausdinti
   2019 m. birželio 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama įvertinti vieną terminų žodyną, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklių pakeitimus ir kt.
 
Darbotvarkė
1. „Aiškinamojo akademinio sąžiningumo terminų žodyno“ rankraščio svarstymas ir vertinimas.
2. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių svarstymas ir aprobavimas.
3. Terminų straipsnių rinkinio, parengto pagal Raimundo Šiaučiūno vadovėlį „Keraminių medžiagų cheminė technologija“ (Kaunas: Technologija, 2017), vertinimas.
4. Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklių pakeitimai. 
5. Kiti klausimai.