Spausdinti
   Šeštajame Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertintas terminų žodynas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, aptarti privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklių pakeitimai ir kt.
 
   2019 metų birželio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
teigiamai įvertintas: „Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas“;
 
įvertinti 24 terminų straipsnių rinkiniai (141 termino straipsnis). Aprobuoti rinkiniai, kuriuos pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 3307, 3367;
•Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Nr. 3293;
•Energetikos ministerija – Nr. 3329;
•Finansų ministerija – Nr. 3324, 3328, 3344;
•Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija – Nr. 1602;
•Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – Nr. 3242, 3283, 3340;
•Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – Nr. 3338;
•Specialiųjų tyrimų tarnyba – Nr. 3341;
•Susisiekimo ministerija – Nr. 3361;
•Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – Nr. 3339;
•Žemės ūkio ministerija – Nr. 3323, 3336, 3343, 3363;
 
įvertinti kaip teiktini rinkiniai:
•Ekonomikos ir inovacijų ministerijos – Nr. 3277, 3289, 3308, 3330, 3337;
•KTU Nr. 3300 (pagal R. Šiaučiūno vadovėlį „Keraminių medžiagų cheminė technologija“);
 
svarstyti:
•privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklių pakeitimai.