Spausdinti
2013 m. spalio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje patikslintas Somalio valstybės lietuviškas pavadinimas, patikslintos kai kurių priesaginių veiksmažodžių ir daiktavardžių, priešdėlinių, sudurtinių ir priesaginių būdvardžių kirčiavimo normos, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai; nepritarta Civilinio kodekso ir Valstybinės kalbos įstatymo pataisų dėl juridinių asmenų pavadinimų projektams...

 Spalio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimta:

 • nutarimas Nr. N-9 (145) „Dėl Valstybinės lietuvių komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas),
 • nutarimas Nr. N-10 (146) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas); 
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-9 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas),
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-10 (k-15.2) „Dėl 2005 m. gegužės 5 d. rekomendacijos Nr. R-8 (k-15) „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas),
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-11 (k-11.2) „Dėl 2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 12 (k-11) „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“l kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas),
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-12 (k-12.1) „Dėl 2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 13 „Dėl kai kurių priešdėlinių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas),
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-13 (k-5.2) „Dėl 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendacijos Nr. 8 (k-5) „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas);

aprobuota:

 • Aplinkos ministerijos – Nr. 1581, 1648, 1844, 1845, 1846 (41 t. str.),
 • Finansų ministerijos – Nr. 1735, 1788, 1815, 1830 (13 t. str.) ir teiktinas Nr. 1821 (2 t. str.),
 • Krašto apsaugos ministerijos – Nr. 1824 (1 t. str.),
 • Kultūros ministerijos – Nr. 1816 (3 t. str.),
 • Lietuvos banko – Nr. 1803 (5 t. str.),
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 1957 (3 t. str.),
 • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1813, 1817, 1850, 1955 (12 t. str.),
 • Teisingumo ministerijos – Nr. 1810, 1818 (4 t. str.),
 • Ūkio ministerijos – Nr. 219 (11 t. str.),
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – Nr. 1822 (1 t. str.),
 • Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 1820 (5 t. str.),
 • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1797 (10 t. str.);

Iš viso Kalbos komisijai vertinti buvo pateikta 30 terminų straipsnių rinkinių (374 terminų straipsniai). 105 terminų straipsniai aprobuoti, 269 terminų straipsniai patvirtinti kaip teiktini – tai Krašto apsaugos ministerijos Terminijos komisijos pateikto „NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodyno AAP-43(1)“ ir Finansų ministerijos terminų straipsniai.


Nepritarta Seime įregistruotiems Civilinio kodekso 2.40 straipsnio ir Valstybinės kalbos įstatymo 16 str. pataisų projektams, kurių nuostatomis siekiama leisti registruoti nelietuviškus juridinių asmenų pavadinimus. Kalbos komisijos nuomone, lietuvių kalba turi pakankamai išteklių tokiems pavadinimams sudaryti.

Nutarta į Terminologijos pakomisę įtraukti Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro jaunesniąją mokslo darbuotoją Astą Mitkevičienę.

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas Kalbos komisiją informavo, kad mobiliojo ryšio bendrovių savo klientams siunčiamose trumposiose žinutėse (pranešimai apie sąskaitas, kita informacija) jau naudojami lietuviški rašmenys. Toliau bus siekiama užtikrinti, kad visų įmonių informacija apie prekes ir paslaugas trumposiomis žinutėmis būtų siunčiama naudojant visus lietuviškus rašmenis.