Spausdinti
, posėdžiai
Priimti du nutarimai, iš jų vienas protokolinis, įvertintas vienas dvikalbis terminų žodynas ir pluoštas teisės aktų terminų, sudaryta Kalbos technologijų pakomisė…

                Lapkričio 8 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimti:
• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“;

• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-4 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“;

įvertinti:
• E. Kisino „Anglų-lietuvių kalbų karo technikos žodynas“ įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“;
• 24 terminų straipsnių rinkiniai (146 terminų straipsniai):
Aplinkos ministerijos – Nr. 1045;
Energetikos ministerijos – Nr. 1283, 1460, 1485, 1664;
Finansų ministerijos – Nr. 1642, 1643, 1644, 1693;
Kultūros ministerijos – Nr. 1663, 1667;
Lietuvos banko – Nr. 1682;
Policijos departamento – Nr. 1439;
Susisiekimo ministerijos – Nr. 1494, 1631, 1640, 1695;
Specialiųjų tyrimų tarnybos – Nr. 934;
Ūkio ministerijos – Nr. 1652;
Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 1312;
Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1592, 1656, 1660, 1683

priimti organizaciniai sprendimai:
• sudaryta Kalbos technologijų pakomisė: pirmininkas M. Strockis (VU), nariai: V. Dagienė (VU Matematikos ir informatikos institutas); A. Krupovnickas (Standartizacijos departamentas); R. Miliūnaitė, J. Zabarskaitė (LKI), S. Maskeliūnas (Lietuvos kompiuterininkų sąjunga), A. Utka (VDU);
• Į Ekspertų sąrašą įtraukta L. Vaičiulytė-Semėnienė (LKI).


Parengė Regina Dobelienė