Spausdinti
Priimta Šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo rekomendacija, M. Žalakevičiaus ir I. Žalakevičienės sudarytas „Paukščių pavadinimų žodynas“ įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu, patvirtinti nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai.

 

Lapkričio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje

priimtas
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (K-18) „Dėl rekomendacijos „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“;
 
įvertinti:
 • leidinys „Paukščių pavadinimų žodynas“ (sudarė M. Žalakevičius ir I. Žalakevičienė) įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu – Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja;
 •  terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 10):
  • Aplinkos ministerijos (Nr. 890),
  • Krašto apsaugos ministerijos (Nr. 118),
  • Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (Nr. 317, 1074),
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. 1117),
  • Ūkio ministerijos (Nr. 1081),
  • Žemės ūkio ministerijos (Nr. 922, 1122, 1093),
  • Vidaus reikalų ministerijos (Nr. 317);
išklausyta Valstybinės kalbos inspekcijos informacija apie kabelinių televizijų subtitrų kalbos patikrą: Kalbos komisija buvo įpareigojusi Kalbos inspekciją patikrinti kabelinių televizijų programas − pastebėta, kad subtitruose nėra kai kurių lietuviškos abėcėlės raidžių. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas D. Smalinskas informavo, kad inspekcija patikrino UAB „Viginta“ ir UAB „Trigeris“ transliuojamas programas „Viasat History“ ir „Viasat Explorer“ ir įsitikino, kad subtitruose rodomi ne visi diakritiniai ženklai. Inspekcija į pasitarimą šiuo klausimu pakvietė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, televizijos „Viasat“, UAB „Viginta“ ir UAB „Trigeris“ atstovus. Išsiaiškinta, kad lietuviškų diakritinių ženklų žiūrovai nemato dėl techninių priežasčių. Už šios problemos sprendimą atsakingos kabelinės televizijos, retransliuojančios „Viasat History“ ir „Viasat Explorer“ programas. Televizijų vadovai įpareigoti užtikrinti, kad būtų rodomos visos lietuviškos raidės. UAB „Viginta“ ir UAB „Trigeris“ šią problemą išsprendė – „Viasat History“ ir „Viasat Explorer“ programos jau rodomos su visomis lietuviškomis raidėmis.
 
Parengė Regina Dobelienė