Spausdinti
Gruodžio 4 d. posėdyje teigiamai įvertinti „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“, „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“ (2-asis leidimas), aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir standartų terminai, papildyta Terminologijos pakomisė.

2008 m. gruodžio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje

įvertinti terminų žodynai:

  1. A. Paulausko, K. Jankevičiaus, R. Liužino, V. Raškausko ir P. Zajančkausko „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“,
  2. V. Dagienė, G. Grigas ir T. Jevsikova „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“ (2-asis papild. leid.), http://www.vlkk.lt/naujienos/naujiena.656.html

(Nutarta, kad abu žodynai atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, terminų visuma − pagrindinius terminologijos principus.)

aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 18):

  1. Žemės ūkio ministerijos – Nr. 653, 837, 858, 886, 941, 951, 993, 935,
  2. Finansų ministerijos – Nr. 908, 961, 978, 988,
  3. Aplinkos ministerijos – Nr. 501, 553, 833, 891, 954, 955;

aprobuoti terminai šių standartų:

  1. „Turizmo paslaugos. Kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai. Terminija“,
  2. „Turizmo paslaugos. Viešbučiai ir kitų rūšių apgyvendinimo paslaugos. Terminija“
  3. „Grūdų perdirbimas. Terminai ir apibrėžtys“ terminai;

svarstytas Kalbos komisijos protokolinio nutarimo „Dėl Specialybės kalbos programos pedagogams“ projektas (žr. Nutarimai, Projektai). Komisijos nariai pateikė nemaža siūlymų ir pastabų, todėl darbo grupei pasiūlyta projektą tobulinti;

papildyta Terminologijos pakomisė. Vėžiagyvių ir moliuskų nomenklatūros rengimo reikmėms į pakomisę nutarta įtraukti šiuos ekspertus: dr. K. Arbačiauską ir dr. G. Vaitonį, dr. G. Skujienę (Vilniaus universitetas), doc. dr. Z. R. Gasiūnaitę (Klaipėdos universitetas) ir S. Labanauskienę (Lietuvių kalbos institutas).