Spausdinti
Kalbos komisijos posėdyje neprieštarauta dėl teisės terminų, sudarytų iš žodžio „nusikaltimas“ ir kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininko, pvz., „nusikaltimas žmogaus laisvei“.

2007 m. spalio 4 d. Kalbos komisijos posėdyje

priimtas nutarimas Nr. N-2 (111) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI/ Sąrašas);

aprobuoti:

  • terminų straipsnių rinkiniai (Aplinkos ministerijos – Nr. 371, 552, 687 ir 690; Finansų ministerijos – Nr. 711 ir 772; Teisingumo ministerijos – Nr. 735, 736, 739 ir 780; Žemės ūkio ministerijos – Nr. 703 ir Nr. 732). Pastaba. Neprieštarauta teisės terminų, sudarytų iš žodžio nusikaltimas ir kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininko, pavyzdžiui, nusikaltimas žmogaus laisvei, vartojimui;
  • Lietuvos standarto „Kelių transporto priemonės. Masės. Aiškinamasis žodynas ir kodai“ ir Lietuvos standarto „Slėgmačiai. Aiškinamasis žodynas“ projekto terminai.

Parengė Regina Dobelienė