Spausdinti
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.

2005 m. spalio 6 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuota:

 • Dešimt terminų straipsnių rinkinių, kuriuos pateikė Žemės ūkio ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Šie įvairių teisės aktų terminai papildys Lietuvos Respublikos terminų banką;
 • Lietuvos standartai ir jų projektai:
  1. LST EN 13237 „Potencialiai sprogios atmosferos. Įrenginių ir apsaugos sistemų, naudotinų potencialiai sprogiose atmosferose, terminai ir apibrėžtys“
  2. LST EN 12944-1+AC „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 1 dalis. Bendrieji terminai“
  3. LST EN 12944-2+AC „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 2 dalis. Terminai, susiję su trąšomis“
  4. LST EN 12944-3 „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 3 dalis. Kalkinimo medžiagų terminai“
  5. LST EN 26590-1 „Pakuotės. Maišai. Aiškinamasis žodynas ir tipai. 1 dalis. Popieriniai maišai“
  6. LST EN 26590-2 „Pakuotės. Maišai. Aiškinamasis žodynas ir tipai. 2 dalis. Termoplastinės lanksčiosios plėvelės maišai“
  7. LST ISO 5527 „Grūdai. Aiškinamasis žodynas“
  8. Pr LST L ENV 13712 „Pašto paslaugos. Blankai. Terminų žodynas“
  9. Pr LST EN 12597 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija“
  10. Pr LST EN 13756 „Medinės grindys. Terminija“
  11. Pr LST 1414 „Medienos šildymas ir džiovinimas. Terminai ir apibrėžtys“
  12. Pr LST 1418 „Pjautinės medienos gamyba. Technologija. Terminai ir apibrėžtys“
  13. Pr LST 1408 „Medienos apsauga ir modifikavimas. Terminai ir apibrėžtys“, LST EN 12508 „Metalų ir lydinių apsauga nuo korozijos. Paviršiaus apdorojimas, metalinės ir kitos neorganinės dangos. Terminai ir apibrėžtys“;

pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos pateiktam „Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės principų, kriterijų ir jų taikymo metodikos“ projektui (dokumentas bus patvirtintas Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymu);

pritarta darbo grupės rengiamų skyrybos taisyklių sandarai. (Daugumos komisijos narių nuomone, privalomosios taisyklės turi būti atskirtos nuo rekomenduojamų dalykų.)

Parengė Regina Dobelienė