Spausdinti
Apsvarstyti dokumentų projektai nepatvirtinti.

2004 m. spalio 1 d. Kalbos komisijos posėdyje:

apsvarstytas nutarimo „Dėl kalbos tvarkytojų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektas. Nuspręsta atidėti nutarimo priėmimą iki kito komisijos posėdžio (projektas tebeskelbiamas „Nutarimų“ skyriuje, žr. „Projektai“);

apsvarstytos rekomendacijos dėl kai kurių būdvardžių kirčiavimo (žr. NUTARIMAI/ Projektai). Rekomendacijas nutarta tikslinti (projektai tebeskelbiami „Nutarimų“ skyriuje, žr. „Projektai“);

nutarta parengti siūlymus dėl Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paskelbtų rezultatų formaliojo vertinimo projekto (projektas skelbiamas interneto svetainėje www.lmt.lt).