Spausdinti
Komisijos nariai palankiai įvertino darbo grupės parengtą ir patobulintą Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.

Kalbos komisijos lapkričio 7 d. posėdyje komisijos nariams buvo pristatytas darbo grupės parengtas ir patobulintas Valstybinės kalbos politikos gairių projektas. Komisijos nariai šį projekto variantą įvertino kaip daug geresnį nei pirmąjį, pateikė redakcinių pastabų ir NUTARĖ, kad pataisytas Valstybinės kalbos politikos gairių projektas teiktinas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. Tiesa, apgailestauta dėl menko kai kurių institucijų indėlio. Pavyzdžiui, tikėtasi, kad skyrių „Kalbos sistema ir vartosena“ gerokai papildys Lietuvių kalbos institutas, o skyrių „Kalbų mokymas“ – Švietimo ir mokslo ministerija, pasiūlymų nesulaukta. Pasak pirmininkės, kalbos politikos krypčių formuluotės gana talpios, todėl kol kas nematomos problemos galės būti išplėtotos įvairiuose dokumentuose, kurie bus rengiami gairių pagrindu.

(Parengė Aistė Pangonytė)