Spausdinti
, posėdžiai
Posėdyje patvirtintas vienas nutarimas, įvertintas nemažas pluoštas terminų, aptartas asmenvardžių rašymas dokumentuose.

Rugsėjo 27 d. komisijos posėdyje: 

priimta:
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-4 (135) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1(86) „Dėl bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“;

teigiamai įvertinti:
Lietuvos standartų „Krovinių padėklai. Aiškinamasis žodynas“ ir „Dujų balionai. Terminija“ terminai;

aprobuota:
21 terminų straipsnių rinkinys (100 terminų straipsnių):
Aplinkos ministerijos – Nr. 345, 1520, 1583,
Krašto apsaugos ministerijos – Nr. 1402, 1435,
Kultūros ministerijos – Nr. 1371,
Susisiekimo ministerijos – Nr. 1308, 1472, 1495,
Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 1314, 1634,
Teisingumo ministerijos – Nr. 1609,
Ūkio ministerijos – Nr. 1336, 1476, 1478, 1541, 1632, 1661,
Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 1543,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – Nr. 675, 910;

aptarta
asmenvardžių rašymo dokumentuose tema. Naujos sudėties Kalbos komisija pritarė nuostatai, kad asmenvardžių, kaip rašytinių asmens tapatybės žymenų, teikimas dokumentuose yra ne kalbinis, bet teisinis klausimas. Kalbos sistemos apsaugos aspektu svarbus tinkamas asmenvardžių vartojimas tekste, jį užtikrina linksnių galūnės, dedamos prie sulietuvintų arba autentiškos rašybos svetimų kalbų asmenvardžių pagal nustatytas taisykles.