Spausdinti
Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį į tai, kad kai kurių Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktų nuostatos gali bloginti lietuvių kalbos padėtį...

Lapkričio 5 d. Kalbos komisijos posėdyje

leidinio „Sūrių pavadinimai: Vartosena. Norma. Žodynėlis“ žodynėlis įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu – Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja;

aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 22):

  • LR Seimo (Nr. 1077), Aplinkos ministerijos (Nr. 959), Finansų ministerijos (Nr. 1062, 1090, 1114), Teisingumo ministerijos (Nr. 1053, 747, 774, 760, 945, 966, 1100), Ūkio ministerijos (Nr. 110, 1111, 1106, 1112, 1118), Vidaus reikalų ministerijos (Nr. 145), Žemės ūkio (Nr. 731, 1054, 1089, 1101);
  • Lietuvos standartų „Akių optika. Kontaktiniai lęšiai. 1 dalis. Aiškinamasis žodynas, klasifikavimo sistema ir specifikacijų ženklinimo rekomendacijos“, „Akių implantai. Intraokuliniai lęšiai. 1 dalis. Aiškinamasis žodynas“, „Nanotechnologijos. Nanoobjektų terminija ir apibrėžtys. Nanodalelė, nanoskaidula ir nanoplokštelė“ terminai;

svarstyta:

  • Indijos vietovardžių adaptavimo klausimas: Mokslo ir enciklopedijos leidybos instituto „Pasaulio vietovardžių žodyno“ redakcija paprašė komisiją pareikšti nuomonę dėl aspiracijos žymėjimo raide h adaptuotuose Indijos vietovardžiuose. Komisijos nuomone, adaptuotoje vietovardžio formoje šios priebalsės rašyti nederėtų, nes ji žymi skardųjį priebalsį, o ne aspiraciją. Be to, pagal patvirtintą koncepciją aspiracija neperteikta trijuose iki šiol parengtuose leidinio „Pasaulio vietovardžiai“ tomuose. Komisijos patvirtintos Sanskrito vardų ir terminų rašymo taisyklės, kuriose aspiracijos žymenys perteikiami grafiškai, yra skirtos ne plačiajai visuomenei, bet mokslo reikmėms;
  • Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktai, reglamentuojantys valstybinės ir kitų kalbų vartojamą: Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį, kad kai kuriomis dokumento nuostatomis gali būti bloginama lietuvių kalbos padėtis;

papildyta Terminologijos pakomisės sudėtis – įtrauktos naujos narės: Jolanta Gaivenytė-Butler, Diana Šilobritaitė ir Palmira Zemlevičiūtė.

Parengė Regina Dobelienė