Spausdinti
Posėdyje aptarti pakomisių darbo planai, patvirtinti Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendrieji reikalavimai, Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai, aprobuoti nauji terminų rinkiniai.

2007 m. liepos 3 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuoti

  • Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos pateikti terminų straipsniai (Nr. 685, 710, 727, 733, 688 ir kt.); neprieštarauta termino „validacija“ vartojimui,
  • standartai „Neardomieji bandymai“ (3–5 dalys);

patvirtinta:

  • Kalbos programų vykdymo tvarkos (patvirtintos 2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokoliniu nutarimu) pakeitimai (naują redakciją žr. čia),

  • rekomendacija „Dėl Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendrųjų reikalavimų“;

sudaryta Senųjų tekstų pakomisė: A. Dobkevičiūtė-Džiovėnienė, S. Maskuliūnas, E. Patiejūnienė, A. Rosinas, I. Smetonienė;

aptarti pakomisių darbo planai.