Spausdinti
„Lietuvių kalbos skyrybos“ ir rašybos rekomendacijos projekto svarstymas nesibaigė.

Dėl mokslinės produkcijos vertinimo

2004 m. birželio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje:

apsvarstytas Adelės Valeckienės knygos „Lietuvių kalbos skyryba“ rankraštis. Tai pataisyta ir papildyta norminio leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ dalis, numatoma išleisti atskira knyga. Nesutapus autorės ir rankraštį svarsčiusios Kalbos komisijos pakomisės nuomonei dėl kai kurių dalykų, nutarta knygos rankraštį dar kartą svarstyti po to, kai komisijos sudaryta darbo grupė (A. Druktenis, G. Akelaitis, B. Dobrovolskis, L. Laužikas) parengs būtinuosius skyrybos reikalavimus, pirmiausia reikalingus bendrojo lavinimo mokykloms;

priimtas komisijos nutarimas Nr. N-8 (97) „Dėl Terminų žodynų vertinimo taisyklių patvirtinimo“. Jis laikytinas nauja komisijos nutarimo Nr. 59 „Dėl terminų žodynų aprobavimo“ redakcija (pataisyta preambulė, kai kurie terminai);

apsvarstytas rekomendacijos „Dėl kai kurių religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo didžiąja raide“. Rekomendaciją nutarta taisyti (projektas tebeskelbiamas „Nutarimų“ skyriuje, žr. „Projektai“);

nutarta raštu Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos mokslo tarybą informuoti apie nepatenkinamą lietuvių kalbos padėtį mokslo srityje (raštas pridedamas);

aprobuotas V. Valiukėno, P. J. Žilinsko „Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas“ ir Lietuvos standartas „Darbo vietos oras“.

Parengė Jūratė Palionytė