Spausdinti

    2021 m. kovo 25 d. Kalbos komisijos posėdyje  priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

 2021 kovo 25 d. posėdyje:

priimta:

pritarta siūlymui sudaryti Lietuvių kalbos padėties bendrojo ugdymo sistemoje analizės ir siūlymų darbo grupę;

aprobuoti  7 terminų straipsnių rinkiniai (18 terminų straipsnių):

  • Žemės ūkio ministerijos – 4006, 4017, 4025;
  • Susisiekimo ministerijos – 4012, 4022;
  • Aplinkos ministerijos – 4011, 4023;

teigiamai įvertinti Lietuvos standarto prLST EN ISO 5527:2015 Grūdai. Aiškinamasis žodynas (ISO 5527:2015) projekto terminų straipsnių rinkiniai;

 apsvarstyti leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (pataisyto varianto) 9 skyriaus 9.1–9.3.5 punktai.