Spausdinti

   2021 m. kovo 4 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti Kalbos inspekcijos ir Kalbos komisijos 2020 m. veiklos ataskaitas, nutarimo pakeitimą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

 Darbotvarkė

1. Laikinosios politikos pakomisės sudėties klausimas.

2. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.

3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas ir priėmimas.

4. Konkurso vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę skelbimo projekto svarstymas ir tvirtinimas.

5. Kalbos programas vykdančių institucijų 2021 m. kalendorinių darbo planų svarstymas ir tvirtinimas.

6. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos svarstymas.

7. Valstybinės kalbos inspekcijos 2020 metų veiklos ataskaitos svarstymas.

8. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 8 skyriaus pataisyto varianto svarstymas.

9. Kiti klausimai.