Spausdinti

     Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2020 m. veiklos ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

  2021 kovo 4 d. posėdyje:

priimta:

pritarta:

 • Kalbos komisijos 2020 m. veiklos ataskaitai;
 • Kalbos inspekcijos 2020 m. veiklos ataskaitai;
 • patikslintoms Kalbos programas vykdžiusių institucijų 2020 m. metinėms ir baigiamosioms ataskaitoms;
 • Kalbos programas vykdančių institucijų 2021 m. kalendoriniams darbo planams;
 • Konkurso vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę skelbimo projektui;
 • siūlymui į Laikinąją kalbos politikos pakomisę įtraukti Lietuvių kalbos draugijos pirmininkę prof. dr. Genovaitę Kačiuškienę;

aprobuoti  6 terminų straipsnių rinkiniai (38 terminų straipsniai):

 • Finansų ministerijos – Nr. 3997, 4000;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento – Nr. 4008;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 4010;
 • Teisingumo ministerijos – Nr. 3994;
 • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 4004;

 

apsvarstytas leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (pataisyto varianto) 8 skyrius.