Spausdinti

      Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 3–6 skyrių ir kt.


      2020 metų gegužės 7 d. nuotoliniame Kalbos komisijos posėdyje:

priimtas:
• protokolinis nutarimas Nr. PN-8 „Dėl rekomendacijos „Dėl grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviškų pavadinimų“;

įvertinta ir aprobuota 15 terminų straipsnių rinkinių (iš viso – 82 terminų straipsniai). Rinkinius pateikė:
• Aplinkos ministerija – Nr. 3243, 3788, 3800, 3816;
• Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Nr. 3798;
• Energetikos ministerija – Nr. 3792, 3801;
• Susisiekimo ministerija – Nr. 3804, 3815;
• Sveikatos apsaugos ministerija – Nr. 3780, 3793, 3824;
• Žemės ūkio ministerija – Nr. 3797, 3807, 3808.