Spausdinti
   Ketvirtajame Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimti Kalbos komisijos nutarimai, pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2018 m. veiklos ataskaitai, apsvarstytos tikrinių vardų transkripcijos iš vokiečių į lietuvių kalbą taisyklės ir kt.
   
   2019 metų balandžio 25 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2018 m. veiklos ataskaitai;
 
priimtas:
 
įvertinta ir aprobuota 15 terminų straipsnių rinkinių (73 terminų straipsniai). Rinkinius pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 3250, 3302, 3303;
•Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Nr. 3251, 3267, 3272, 3301, 3309, 3313;
•Energetikos ministerija – Nr. 3282;
•Finansų ministerija – Nr. 3294;
•Susisiekimo ministerija – Nr. 3298;
•Sveikatos apsaugos ministerija – Nr. 3287 (7 t. str.)
•Žemės ūkio ministerija – Nr. 3279, 3292 (19 t. str.);
 
teigiamai įvertintas terminų straipsnių, parengtų pagal Vilijos Stanišauskienės vadovėlį „Karjeros kūrimas“ (Kaunas: Technologija, 2016), rinkinys.