Spausdinti
Liepos 1 d. posėdyje patvirtinti Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos pakeitimai, įvertinti „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“, kt.

 

Liepos 1 d. Kalbos komisijos posėdyje
 
priimtas
 
įvertinti:
 • „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“,
 • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 22):
  • Aplinkos ministerijos – Nr. 958, 960,
  • Finansų ministerijos – Nr. 534, 947, 984, 985, 990,
  • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 150,
  • Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 152,
  • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1040, 1052, 1057, 1060, 1069, 1076,
  • Policijos departamento – Nr. 318,
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento – Nr. 979, 981,
  • Statistikos departamento – Nr. 939, 970, 1015, 1055,
 • Lietuvos standartų LST EN ISO 472 „Plastikai. Aiškinamasis žodynas ir LST IEC 60050-821 „Tarptautinis elektrotechnikos žodynas. 821 dalis. Geležinkelių signalizacijos ir saugos įrenginiai“ terminai, taip pat anksčiau aprobuoto standarto LST EN 1792 „Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas“ papildomi terminai.
Kalbos komisija, remdamasi gautais pranešimais apie gausybę klaidų kabelinės televizijos kanalo „History channel“ lietuviškuose titruose, paprašė Valstybinę kalbos inspekciją patikrinti šio ir kitų kabelinės televizijos kanalų kalbą.