Spausdinti
Gegužės 24 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Kalbos komisijos posėdis.

2007 m. gegužės 24 d. Kalbos komisijos posėdyje:

apsvarstytas

D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas“ (žinyne pasiūlyta įrašyti: „Apsvarstyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“)

aprobuoti

terminų straipsnių rinkiniai (Finansų ministerijos – Nr. 700, 709, Aplinkos ministerijos – Nr. 372)

sudaryta:

• Programų koordinavimo taryba (A. Auksoriūtė, V. Dagienė, A. Drukteinis, Z. Gudžinskas, A. Pakerys, I. Smetonienė, B. Stundžia)

• Nuolatinės pakomisės:

Rašybos, skyrybos ir gramatikos (A. Drukteinis (pirmininkas), G. Akelaitis, D. Vaišnienė; V. Ambrazas, D. Dilytė, P. Kniūkšta, R. Rinkauskienė, N. Sližienė)

Tarties ir kirčiavimo (B. Stundžia (pirmininkas), A. Pakerys, A. Kazlauskienė, D. Vaišnienė; V. Kavaliauskas, A. Malakauskas, D. Mikulėnienė, A. Pupkis)

Terminologijos (A. Auksoriūtė (pirmininkė), V. Dagienė, Z. Gudžinskas, G. Viliūnas; E. Jakulis, S. Keinys, J. Klimavičius, A. Mitkevičienė, A. Rimkutė, A. Smetona, A. Smilgevičius, R. Stunžinas, E. Zaikauskas)

Vadovėlių vertinimo (V. Salienė (pirmininkė), V. Dagienė, Z. Gudžinskas, M. Ramonienė; N. Linkevičienė, V. Kavaliauskas, L. Murinienė, A. Rimkutė, P. Zemlevičiūtė, R. Urnėžiūtė)

Vardyno (A. Ragauskaitė (pirmininkė), A. Račis, M. Ramonienė; V. Ambrazas, L. Bilkis, A. Pupkis, M. Razmukaitė, D. Sinkevičiūtė, R. Trakymienė)

Žodyno (B. Maskuliūnas (pirmininkas); E. Jakaitienė, V. Sakalauskienė, Z. Šimėnaitė, L. Vaicekauskienė)

Parengė Jūratė Palionytė