Spausdinti
Šiame komisijos posėdyje aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių ir trylikos standartų terminai, pradėti svarstyti skyrybos nutarimų projektai ir kt.

2006 m. birželio 5 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuoti:

10 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 158 terminų straipsnių), kuriuos pateikė Žemės ūkio, Aplinkos, Ūkio ir Finansų ministerijos

šių Lietuvos standartų terminai:

 • LST EN 13306 „Techninės priežiūros terminija“,
 • LST XXXX „Pamatinės medžiagos. Terminai ir apibrėžtys“,
 • LST EN 14182 „Pakuotės. Terminija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys“,
 • LST EN ISO 11145 „Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Aiškinamasis žodynas ir simboliai“,
 • LST ISO 6078 „Juodosios arbatžolės. Žodynas“,
 • LST 1684-4 „Miškotyra. Miško apsauga. 4 dalys. Apsaugos priemonės. Terminai ir apibrėžtys“,
 • LST CEN/TS14588 „Kietasis biokuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“,
 • LST EN ISO 12706 „Neardomieji bandymai. Terminija. Terminai, vartojami bandymuose skverbikliais“,
 • LST EN 1330-10 „Neardomieji bandymai. Terminija. 10 dalis. Apžiūrimosios kontrolės terminai“,
 • LST EN/IEC 17000 „Atitikties įvertinimas. Aiškinamasis žodynas ir bendrieji principai“,
 • LST EN 12674-1 „Ratukiniai konteineriai. 1 dalis. Terminija“,
 • LST EN ISO 8320-2 „Kontaktiniai lęšiai ir jų priežiūros priemonės. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kontaktinių lęšių priežiūros priemonės“,
 • LST EN ISO 4921 „Mezgimas. Pagrindinės sąvokos. Terminai ir apibrėžtys“

svarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo „Dėl privalomosios skyrybos taisyklių“ projektas (iki III dalies – „Teksto skyryba“). Projektus žr. NUTARIMAI/ Projektai.

Skyrybos projektų svarstymą numatyta pratęsti birželio 8 d. posėdyje.

Parengė Regina Dobelienė