Spausdinti
Tikslinamos latviškų asmenvardžių ir vietovardžių adaptavimo taisyklės...

Siūlymai dėl naujos Valstybinės kalbos įstatymo redakcijos

2004 m. gegužės 6 d. Kalbos komisijos posėdyje:

patvirtintas komisijos nutarimas Nr. N-7 (96) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“ (žr. Nutarimai/ Sąrašas) ir rekomendacija „Dėl Latvijos vietovardžių adaptuotų formų kirčiavimo“ (žr. Nutarimai/ Tartis ir kirčiavimas);

aprobuotas „Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos žodynas“ (mokslinis red. P. Švenčianas) ir Lietuvos standartai „Metalų ir lydinių korozija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys“ ir „Slėginė įranga. 3 dalis. Dalyvaujančių šalių apibrėžtys“;

pritarta Kalbos komisijos siūlymams Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl naujos Kalbos įstatymo redakcijos projekto (pridedama).

Parengė Regina Dobelienė