Spausdinti
   2018 m. balandžio 5 d. Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas terminų standartas, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2017 m. veiklos ataskaitai, Valstybinės kalbos politikos gairėms.
 
   Kalbos komisijos posėdyje:
pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2017 m. veiklos ataskaitai; Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 m. gairėms;
įvertintas ir aprobuotas 21 terminų straipsnių rinkinys (233 terminų straipsniai):
• Aplinkos ministerijos – Nr. 202;
• Energetikos ministerijos – Nr. 3045, 3060;
• Finansų ministerijos – Nr. 3011, 3012, 3050, 3056;
• Krašto apsaugos ministerijos – Nr. 3053, 3062;
• Lietuvos banko – Nr. 2990, 3051;
• Policijos departamento – Nr. 2971, 3038;
• Teisingumo ministerijos– Nr. 2993;
• Ūkio ministerijos – Nr. 1085, 3014;
• Žemės ūkio ministerijos – Nr. 3032, 3034, 3043, 3044, 3049.
 
   Svarstant prieita prie nuomonės, kad greta tradicinėje vartosenoje esančio valstybės pavadinimo Gruzija bus teikiamas vartoti ir antrasis šios valstybės pavadinimo variantas, artimesnis autentiškam gruziniškam.