Spausdinti
, posėdžiai
Priimti du nutarimai, teigiamai įvertintas „Projektų valdymo terminų žodynas“, pristatytas mokslinis projektas „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ (vadov. Meilutė Ramonienė)...

 

Balandžio 4 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimta:

 • nutarimas Nr. N-2 (138) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. N-2 (91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (žr. NUTARIMAI. Nutarimų sąrašas).
  Remdamasi nutarimu nuo gegužės 1 d. Kalbos komisija VĮ Registrų centrui teiks konsultacijas dėl registruojamų įmonių pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms, todėl iš nutarimo išbraukti 9 ir 10 punktai kaip nesusiję su kalbos taisyklingumu;
   
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-2 „Dėl rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (C–F)“ (žr. NUTARIMAI. Protokoliniai nutarimai);

aprobuota 14 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 67 terminų straipsniai):

 • Finansų ministerijos – Nr. 788, 1759, 1762
   
 • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1745, 1747
   
 • Ūkio ministerijos – Nr. 1665, 1746, 1776
   
 • Žemės ūkio ministerijos – 1736, 1757, 1766, 1777
   
 • Lietuvos banko – Nr. 1744
   
 • Ryšių reguliavimo tarnybos – Nr. 1748

teigiamai įvertintas Lietuvos projektų vadybos asociacijos ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto iniciatyva parengtas „Projektų valdymo terminų žodynas“;

sudaryta laikinoji darbo grupė, atliksianti aukštosiose mokyklose dėstomo specialybės kalbos kurso programų apžvalgą ir baigiamųjų darbų taisyklingumo tyrimą:

 1. lekt. Regina Bartkevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)
   
 2. doc. dr. Birutė Briaukienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
   
 3. doc. dr. Vilija Celiešienė (Kauno technologijos universitetas)
   
 4. doc. dr. Ilona Čiužauskaitė (Mykolo Romerio universitetas)
   
 5. lekt. Daiva Dapkūnaitė (Lietuvos sporto universitetas)
   
 6. prof. dr. Albinas Drukteinis (Klaipėdos universitetas)
   
 7. dr. Vaida Knabikaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
   
 8. doc. dr. Nijolė Linkevičienė (Vilniaus universitetas)
   
 9. doc. dr. Erika Rimkutė (Vytauto Didžiojo universitetas)
   
 10. doc. dr. Vidas Valskys (Lietuvos edukologijos universitetas)
   
 11. doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
   
 12. doc. dr. Jolanta Vaskelienė (Šiaulių universitetas)

     Komisijos nariai supažindinti su neseniai baigto projekto „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ rezultatais (projektą vykdė Vilniaus universitetas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvių kalbos institutu, projekto vadovė – VU Lituanistinių studijų katedros profesorė, Kalbos komisijos narė Meilutė Ramonienė; žr. projekto svetainę)

Parengė Jūratė Palionytė