Spausdinti
Apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą XIP-1814, Kalbos komisija pasiūlė papildyti 49 str. 2 d., 50 str. 3 dalį ir 51 str. 2 dalį nuostata, kad mokytojai ir kiti švietimo teikėjai ugdymo procese privalo vartoti taisyklingą lietuvių kalbą...

Balandžio 15 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 

patvirtinta:

įvertinti terminų straipsnių rinkiniai (251 termino straipsnis):

 • Aplinkos ministerijos – Nr. 550, 1046, 1048,
 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės – Nr. 1170,
 • Krašto apsaugos ministerijos – Nr. 1066,
 • Lietuvos banko – Nr. 1165,
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento – Nr. 1200,
 • Ryšių reguliavimo tarnybos – Nr. 1152,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 1212,
 • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1193, 1205,
 • Švietimo ir mokslo ministerijos – Nr. 1167,
 • Teisingumo ministerijos – Nr. 1096, 1186,
 • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1194, 1196, 1202, 1213, 1214, 1215;

svarstyta:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas XIP-1814. Komisija pasiūlė papildyti 49 str. 2 d., 50 str. 3 d. ir 51 str. 2 d. nuostata, kad mokytojai ir kiti švietimo teikėjai ugdymo procese privalo vartoti taisyklingą lietuvių kalbą
 • Baltarusijos Respublikos teisingumo ministerijos raštas, kuriame prašoma pateikti informaciją, kaip oficialiuose dokumentuose lietuvių kalba vartojamas pakeistas šios šalies pavadinimas Республика Беларусь.
  Atsižvelgusi į Vardyno pakomisės, taip pat Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuomonę, Komisija priėjo prie išvados, kad lietuvių kalboje įsitvirtinę pavadinimai Baltarusijos Respublika (ilgoji oficialioji forma), Baltarusija (trumpoji forma) ir Gudija (tradicinis lietuviškas pavadinimas) nekeistini;
 • naujos programos rengimas (baigiasi Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programa). Į programos kūrimo darbo grupę pasiūlyti: M. Ramonienė, B. Stundžia, V. Kardelis (VU), A. Drukteinis (KU), V. Meiliūnaitė (LKI), A. Markevičius (VPU).
 • Valstybinės kalbos įstatymo naujos redakcijos projekto pataisos, kurias parengė Seimo nariai V. Stundys ir G. Navaitis. Pritarta V. Stundžio siūlymui į Kalbos įstatymą įtraukti nuostatą dėl valstybinės Kalbos premijos skyrimo. G. Navaičio siūlymui tikslinti bendrinės lietuvių kalbos apibrėžtį nepritarta.

Parengė Regina Dobelienė